< Takaisin hankkeisiin

AQUAREL- Aquatic resources for green energy realization (KA397)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja esitellä innovatiivisia ja tehokkaita konsepteja ekologisen energian tuotantoon sekä biojätteen kierrätykseen kalanviljelylaitoksille ja muille paikallisille toimijoille Karelia ENPI -ohjelma-alueella.

Keskeiset toimenpiteet

• Alueen kalatalouden biojätteen määrän ja laadun arvioiminen, • Kartoitus kalateollisuusjätteen ja vesiorganismien tuotannon yhdistämisestä biopolttoainetuotannoksi, • Suomen kokemusten kartoittaminen biohajoavien jätemateriaalien uudelleenkäytöstä energia- ja polttoainetuotannossa. Tutkimustyö Suomen kokemusten soveltamisen mahdollisuuksista Karjalan olosuhteissa, • Tutkimustyö muiden jäteaineiden uudelleenkäytöstä yhdessä kalajätteen kanssa energiatuotannossa, • Akvaattisiin bioresursseihin ja veden puhdistamiseen perustuvan energia- ja biopolttoainetuotannon mahdollisuuksien kartoittaminen, • Tarvittavien investointilähteiden määrittely ekologisten energiasysteemien luomiseksi kalanviljelylaitoksilla, • Biodieselin tuotantoprosessien ja jakelulogistiikan tutkiminen sekä tarvittavien taloussuunnitelmien laatiminen ja laskeminen niiden toimeenpanemiseksi Karjalassa ja Suomessa, • Biopolttoaine- ja energiantuotantovälineistön valinta ja asentaminen menetelmien pilotointiin, • Taloudellisten mahdollisuuksien selvittäminen, jotta kalanviljelylaitokset ja biojätteen avulla energiantuottamisesta kiinnostuneet yhtiöt voivat hankkia tarvittavan välineistön; tuottavuuteen ja investointilaskelmiin perustuvien suositusten toimittaminen, • Hankkeen saavutuksien levittäminen paikallisille toimijoille, kalantuotantolaitoksille, paikallisille yhteisöille jne.

Hankkeen tulokset

Hanke loi AQUAREL-konseptin, joka kuvaa erityyppisiä biojätteitä, niiden määrää ja laatua Karjalan tasavallassa. Potentiaalisen jätteen hyötykäytön menetelmät määriteltiin tarkasti ja toimijoille tarjottiin tarvittava ohjeistus. Tarvittavat investoinnit, ajantasainen taloudellinen tilanne ja energian hinta otettiin huomioon viimeisiä johtopäätöksiä ja suosituksia tehdessä jätteen kannattavista hyödyntämismenetelmistä. Ennen hanketta vain muutamassa Karjalan kalantuotantolaitoksessa oli laitteisto kalaöljyn tuotantoon tai jätteenkäsittelyyn. Hankkeen avajaisseminaarin sekä tutkimusten ja tulosten levittämisen ansiosta toimijat kiinnostuivat asiasta, ja kaksi uutta kalantuotantolaitosta sitoutui investoimaan tuotantolaitoksiin ja aloittamaan kalaöljyn tuotannon. Hankkeen päättymisen jälkeen yksi yhtiö aloitti kalajätteen prosessoinnin perustuen hankkeen pilottijakson saavutuksiin ja havaintoihin, mikä keventää ympäristövaikutuksia. Hankkeen toimeenpanon aikana kävi selväksi että sen pääteema – kalajätteen ja muun biojätteen hyödyntäminen – on arvostettua ja kiinnostavaa sidosryhmien keskuudessa Karjalan tasavallassa. Kumppaneiden keskustelut paikallisten yrittäjien kanssa vahvistivat, että ajatus biojätteestä arvokkaana hyödykkeenä vahvistuu pikkuhiljaa. Myös seminaarien aikana esitetyt kysymykset ja huolenaiheet osoittivat sidosryhmien ymmärtävän, ettei jätteiden hävittäminen voi jatkua, ja että on olemassa ympäristölle ystävällisempiä menetelmiä.Perustiedot


Lyhenne

AQUAREL

Hankkeen kokonaiskesto

2012-10-17 - 2014-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

775 000 € / 697 500 €


Päätoteuttaja

Oy Culmentor Ltd.
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan tasavallan energiatehokkuuskeskus
Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskus
Ecofoster Group Ltd.
OOO VILIA (Vilia Ltd.)
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Belomorsk Seaport Oy
Mariproduct Oy