< Takaisin hankkeisiin

AgroPark Alakurtti – the model of cross-border cooperation (KO520)
Rahoitusohjelma Kolarctic ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen yleistavoitteena on ollut edistää kestävää sosiaalista ja taloudellista kehitystä Alakurtin kylässä Venäjällä, yhteistyönä Suomen (Lappi) ja Ruotsin(Norrbotten) kanssa. Pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä hankkeen koko alueen, mukaan lukien Norrbottenin ja Lapin alueet, vetovoimaisuutta kansainvälisillä matkailumarkkinoilla sekä liike-elämän ja sijoittajien keskuudessa.

Keskeiset toimenpiteet

Matkailun kehittämistoimet: tutkimus, työpaja, opintomatkat partnereiden luo ja yhteisten tarjousten laatiminen matkailumarkkinoille Alakurtin infrastruktuurin kehittäminen: - vierastalon (pienen hotellin) suunnittelu ja rakentaminen - Farmer House:n suunnittelu ja rakentaminen Agrivillageen (”maatalouskylä”) - vapaa-ajantoimintojen kehittäminen (liikuntatilat) - kahvilan ja leirintäalueen suunnitelmien laatiminen - jätteenkäsittelyn kehittäminen: jäteaseman asennus ja käytön järjestäminen Maatalouden kehittäminen; tutkimus, työpaja, opintomatkat partnereiden kesken Alakurtin kehittämismahdollisuuksien selvittäminen ja suunnittelu - liiketoimintasuunnittelun koulutus - seminaarit ja kokoukset - ammattitaitoinen liiketoimintasuunnitelmien laatiminen - Alakurtin sosiaalisen ja taloudellisen kehittämisen suunnitelman laatiminen - Rajat ylittävän yhteistyön suunnitelman laatiminen Maankäyttöä koskevien aiheiden käsitteleminen: tutkimus ja seminaari Viestintä, tiedon levitys ja markkinointitoimet - markkinointiesitteen laatiminen ja julkaisu - hankkeen kotisivun perustaminen ja ylläpito - hankkeen materiaalien levittäminen

Hankkeen tulokset

Yksityiset ja julkiset toimijat saivat uusia liikesuhteita, osaamista ja tietoa joka on tarpeen rajat ylittävässä yhteistyössä. Uudet liikesuhteet tulevat edistämään matkailun ja maatalouden kehittämistä alueella. Hanke tuotti Sallan kunnalle keinon kehittää rajan ylittävää yritystoimintaa maatalouden alalla. Hanke on tuottanut matkailutuotepaketteja. Suomi ja Venäjä ovat valmiina tarjoamaan historiaan ja luontoon nojautuvaa matkailutoimintaa. Pohjois-Ruotsissa on kunnianhimoisia suunnitelmia kehittää rajat ylittävää matkailua yhteistyössä Venäjän kanssa. Ruotsalainen matkanjärjestäjä työskentelee toteuttaakseen moottorikelkkasafarin Ruotsin ja Alakurtin välille. Lisäksi ainakin kolme ruotsalaista yritystä haluaa kehittää Venäjälle suuntautuvaa kalastusmatkailua. Hanke on tuonut suuria muutoksia Alakurttiin. Ensinnäkin hanke keräsirunsaasti julkista huomiota paikkakunnalle, sekä Venällä että muissa maissa. Alakurtin asukkaiden käytössä on uusi liikuntakeskus, Paikalliset yrittäjät ovat osallistuneet opintomatkoihin ja työpajoihin lisätäkseen liiketoiminnan osaamistaan. Paikkakunnalle on syntynyt uusia yrityksiä.Perustiedot