< Takaisin hankkeisiin

Addressing challenging health inequalities of children and youth between two Karelias (KA 431)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia Suomen ja Venäjän Karjalassa ja vaikuttaa alueiden terveyseroihin pitkällä aikavälillä.

Keskeiset toimenpiteet

• Tutkimus nuorison terveyskäyttäytymisestä Suomen ja Venäjän Karjalassa, • Tutkimus pilottikoulujen lasten terveydentilasta hankkeen alussa ja lopussa, • Selvitys pilottikoulujen opettajien ja lasten vanhempien terveyskasvatusnäkemyksistä, • Terveyskasvatusmateriaalin päivittäminen ja laatiminen pilottikoulujen henkilökunnalle, oppilaille ja vanhemmille, • Toiminnallisten interaktiivisten terveysmallien kehittäminen kouluille sekä vanhempien ja pilottikoulujen välisen yhteistyön kehittäminen, • Kouluhenkilökunnan kouluttaminen, • Tiedon levittäminen terveysongelmista ja hankkeen tuloksista.

Hankkeen tulokset

Lasten ja nuorten hyvinvointi parantui hankkeen toiminta-alueella. Kohderyhmät saivat tietoa terveysvalintojen tärkeydestä ja terveellisistä elämäntavoista. Tämän odotetaan helpottavan terveellisten elämäntapojen – riittävään liikunnan, terveellisen ruokavalion sekä tupakan, alkoholin ja huumeiden välttämisen – ylläpitoa. Vanhemmat siirtävät usein omat elämäntapansa lapsilleen, ja siksi terveellisten elintapojen opettaminen lapsille ja nuorille vaikuttaa myös tulevien sukupolvien elämänlaatuun. Pilottikoulujen opettajien ja terveydenhoitohenkilökunnan ammattitaito kasvoi heidän saadessa uutta tietoa ja välineitä lasten terveyden edistämiseen ja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Työympäristöstä tuli turvallisempi ja rauhallisempi, ja heillä on nyt vähemmän terveyteen liittyviä ongelmia ratkaistavanaan. Yleisesti ottaen perheiden hyvinvointi on parantunut. Pilottikoulujen lasten vanhempia kannustettiin tietoisesti pohtimaan lastensa terveydentilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Vanhemmille annettiin tietoa lasten terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja koulun ja kodin välisen yhteistyön tärkeydestä. Tämän odotetaan vaikuttavan perheiden elintapoihin. Perheiden kohentunut terveys vaikuttaa omalta osaltaan elämänlaatuun. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen ehkäisevän terveydenhuollon avulla on paljon hyödyllisempää, inhimillisempää ja taloudellisempaa kuin sairauden hoitaminen ja kriisien ratkaiseminen. Siitä johtuen hankkeen yhteiskunnalliset ja taloudelliset pitkäaikaisvaikutukset ovat merkittäviä.Perustiedot


Lyhenne

AHIC

Hankkeen kokonaiskesto

2013-01-01 - 2014-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

585 385 € / 526 846 €


Päätoteuttaja

Itä-Suomen yliopisto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus
Karjalan pedagoginen akatemia
Karjalan Sanomat
Pitkärannan piirin keskussairaala
Karjalan koulutuskehityssäätiö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)