< Takaisin hankkeisiin

Food and health security in the Norwegian, Russian and Finnish border regions: linking local industr (KO467)
Rahoitusohjelma Kolarctic ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on arvioida teollisuuden vaikutuksia ruuan turvallisuuteen ja ihmisten terveyteen arktisten alueiden tiheimmin asutetuilla alueilla. On mahdollista yhdistää päästöjä koskevia tutkimustuloksia ja keskeisiä ihmisten terveyden seurantatietoja ja käyttää niitä tulevien terveysriskien arvioinnissa ja ruuan turvallisuuden hallinnassa. Tulosten arviointitietoja välitetään sidosryhmille osallistuvissa maissa (esim. suuri yleisö, päätöksentekijät, teollisuus) joissa teollistumisen myönteisiä sosioekonomisia vaikutuksia punnitaan mahdollisia riskejä vasten. Tarkemmin, hanke arvioi alueen teollisuuden saasteiden alueellista leviämistä alueen väestöön ja ruokaan.

Keskeiset toimenpiteet

Hanke on keskittänyt toimenpiteensä Venäjän, Norjan ja Suomen raja-alueelle, niin sanotulle Pasvikin alueelle. Hankkeessa tutkittiin alueen tyypillisiä ruoka-aineita ja alueen asukkaita, erityisesti odottavia äitejä. Hankkeen toimenpiteet koostuivat tutkimustoimista ja viestintätoimista, jotka jakautuivat seuraaviin tehtäväkokonaisuuksiin: - Ihmisten altistumisen arviointi ja ruokavalioiden tutkiminen - keskeisten ruoka-aineiden pitoisuudet; maantieteelliset erot ja trendidata - päästöjen terveysvaikutukset – nykytila ja ennusteet - ruuan saastumisen asteen sosioekonomiset vaikutukset alueella - yleiseen tietoisuuteen ja päätöksentekoon vaikuttaminen ihmisen terveyden edistämiseksi

Hankkeen tulokset

Hanke on kerännyt suuren määrän tietoa ja tarjonnut materiaalia useille julkaisuille. Hankkeen tulokset tuovat arvokasta uutta tietoa paikallisten päästöjen ja saastumisen seurauksista, jakautumisesta, kertymisestä ihmisiin ja paikalliseen ruokaan. Eri ruoka-aineiden kuten marjojen, kalan ja riistan tutkiminen tuotti tietoa siitä mitä lajeja, ja minkä haitallisten aineiden pitoisuuksia kannattaisi seurata tulevaisuudessa. Maantieteellisten erojen tarkastelu tuottaa tärkeää tietoa siitä mille alueille määrättyjen päästöjen seuranta pitäisi jatkossa keskittää ja mitä ruoka-aineita seurantaan pitäisi ottaa. Hanke on myös tarjonnut mahdollisuuksia tehdä riskianalyysejä koskien kerätyissä näytteissä olevia myrkyllisiä metalleja, orgaanisia saasteita ja radioaktiivisia aineita.Perustiedot