RAJAN YLITTÄVÄÄ YHTEISTYÖTÄ

RAJAN YLITTÄVÄT HANKKEET

Portaalissa on tiedot hankkeista, jotka on rahoitettu Suomen ja Venäjän, ja Kolarcticin/Barentsin alueen osalta myös Ruotsin ja Norjan, välisistä rajanylittävistä yhteistyöohjelmista.


RAJAN YLITTÄVÄT OHJELMAT

Rajanylittävän yhteistyön ohjelmat tukevat hankkeita Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa ja Norjassa Euroopan unionin ja osallistuvien maiden rahoituksella.

KOLARCTIC CBC

2014–2020

Hallintoviranomainen 
Lapin liitto
Hallituskatu 20, 96100 Rovaniemi

Kolarctic CBC -ohjelman tavoitteena ja visiona on, että alue on kukoistava, ympäristöystävällinen ja monipuolinen alue, jonka talouselämä on elinvoimaista, ihmisten, ideoiden ja teknologioiden liikkuminen on sujuvaa, ja ihmisten välinen yhteistyö on keskeisessä asemassa. Ohjelman ydinalueeseen kuuluvat Suomen Lappi, Ruotsin Norrbotten, Norjan kolme pohjoisinta maakuntaa, sekä Venäjältä Murmanskin ja Arkangelin alueet sekä Nenetsian autonominen piiri. Ohjelman kokonaisbudjetti on 63,4 miljoonaa euroa ja sitä rahoittavat EU:n ohella Venäjä, Suomi, Ruotsi ja Norja.

KARELIA CBC

2014–2020

Hallintoviranomainen
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Sepänkatu 20, 90100 Oulu

Karelia CBC -ohjelma rakentaa vetovoimaista aluetta sekä ihmisten asuin- ja työskentelypaikaksi että yritysten sijoittumis- ja toimintapaikaksi. Ohjelman ydinalueeseen kuuluvat Suomessa Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Pohjois-Karjala ja Venäjällä Karjalan tasavalta. Ohjelman rahoituskehys on 43 miljoonaa euroa.

KAAKKOIS-SUOMI – VENÄJÄ CBC

2014–2020

Hallintoviranomainen
Etelä-Karjalan liitto
Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC edistää pk-sektorin toimintaedellytyksiä ja alueen sosiaalista kehitystä, kasvua ja alueiden sekä niiden asukkaiden hyvinvointia, vastaa yhteisiin haasteisiin ja edistää liikkuvuutta. Ohjelman ydinalueeseen kuuluvat Suomessa Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso ja Venäjällä Pietari ja Leningradin alue. Ohjelman rahoituskehys on 77,5 miljoonaa euroa.